OpenCV ile Yüz Tespiti

Created with Sketch.


Kazanımlar

  • Haar Cascade’in ne olduğunu öğreneceksiniz.
  • OpenCV ile resimlerdeki yüzleri tespit etmeyi öğreneceksiniz.
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

test_img = cv2.imread("oguz.jpg")
face_cascade = cv2.CascadeClassifier("frontalface.xml")

gray = cv2.cvtColor(test_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 3) # x,y,w,h

for (x,y,w,h) in faces: 
    cv2.rectangle(test_img, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 4)

cv2.imshow("Detected Faces", test_img)


# plt.figure(figsize=(12,8))
# plt.imshow(gray,cmap="gray")
# plt.show()