Gerçek Zamanlı Yüz Tespiti

Created with Sketch.

Kazanımlar

 • OpenCV ile webcam’den gerçek zamanlı yüz tespiti yapmayı öğreneceksiniz.
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)
face_cascade = cv2.CascadeClassifier("frontalface.xml")

while True:
  ret, frame = cap.read()
  frame = cv2.flip(frame,1)

  if ret==False:
    break
    
  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 2) # x,y,w,h
  
  for (x,y,w,h) in faces: 
    
    cv2.rectangle(frame, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 4)  
  
  cv2.imshow("Detected Faces", frame)
  
  if cv2.waitKey(30) & 0xFF == ord("q"):
    break
  
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()